Login

Zápis z jednání školské rady 20. 4. 2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ING. M.PLESINGERA - BOŽINOVA NERATOVICE

dne 20. dubna 2015

Přítomni: Novák, Fialová, Gorogová, Štěrba, Černý, Kořanová, Kučerová, Melicharová, Dolečková

Omluveni: Střížková, Soukupová, Hvězdová,

Host: ředitel školy J. Kužel

Program:

1. Zahájení

                Zapisovatelem byla zvolena K.Kořanová

 

2. ŠR projednala schválený rozpočet pro rok 2015. Rozpočet od zřizovatele je v podobné výši jako loni.

3. Rozpočet SR – čerpán dle odhlasované verze zástupci rodičů

4. Výsledky zápisu do 1. tříd

K zápisu přišlo 122 dětí. Nastoupí jich cca 110, nyní se vyřizují odklady školní docházky.

5. Investiční akce

                Zateplení „školičky“

                Oprava přístřešků nad vchody do „školičky“

                Oprava přístupové cesty do „školičky“

                Oprava sociálního zařízení v přízemí hlavní budovy

                Plot mezi dopravním hřištěm a přístavbou

                Oprava zalévání školního pozemku

                Oprava LAPOL

                Izolace rozvodů v šatnách

                Bourání skladu nářadí – nevyhovující statika

                Vyčištění umělé trávy

                Zateplení venkovních dveří na hřiště

                Zvonky do družiny

Stále žádáme o vybudování parkoviště pod tělocvičnou

Budou vypsána výběrová řízení na malířské a elektro práce.

 

6. Spolupráce s dánskou školou ve Farumu.

Letos na úrovni výměny informací o školách.

 

7. Informace o projektu Skutečně zdravá škola.

 

8. Informace o personální situaci.

 

9. Informace o žákovském parlamentu.

 

 

12. Závěr

Zapsala: Kateřina Kořanová

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy