Login

Zápis z jednání školské rady 29. 9. 2014

Školská rada se sešla v novém složení.

Přítomni: zástupci rodičů - Novák, Fialová, Görögová, Matoušková

             zástupci zřizovatele - Melicharová, Kučerová, Hvězdová, Soukupová

             zástupci pedagogů - Štěrba, Černý, Kořanová, Střížková

Program:

1. Zahájení

    Zapisovatelem byla zvolena K. Kořanová

2. Představení nových členů rady.

3. Volba předsedy ŠR

    Předsedou byl zvolen pan Ing. Libor Novák.

4. Volba místopředsedy ŠR

    Místopředsedkyní byla zvolena paní Jaroslava Soukupová.

5. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

    ŠR schválila výroční zprávu.

5. Aktuální situace na škole, začátek školního roku

    Navýšení počtu žáků přibližně o 60 a 10 nových pedagogů

    2 nově otevřená oddělení školní družiny

    Rekonstrukce dlažby u jídelny ve školičce

    Rekonstrukce chodníku do přístavby

    Rekonstrukce ležatých rozvodů do přístavby

     Rekonstrukce podlahy a pokládka dlažby v šatnách

     Výměna svítidel

     Instalace šatních skříněk

     Větrání v tělocvičnách

     Malování – problémy s malířskou firmou

6. Návrh rozpočtu na rok 2015

    Ředitel školy informoval o navrženém rozpočtu od zřizovatele.

    Seznámil ŠR s návrhy na opravy a rekonstrukce na rok 2015.

    ŠR vzala návrh rozpočtu na vědomí.

7. Změna školního řádu

     Školní řád byl doplněn o přílohu Pravidla užívání šatních skříněk.

     ŠR schválila změnu školního řádu.

8. Změna ŠVP

    ŠR vzala na vědomí drobné změny v ŠVP.        

9. Výše příspěvku SR

    ŠR schválila příspěvek Sdružení rodičů ve výši 250,- Kč/ dítě. Platí nejvýš dva sourozenci.

10. Závěr

 

Zapsala: Kateřina Kořanová

Zápis ověřil: Ing. Libor Novák

  

 


Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy