Login

Školní družina

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času.

 

Družina je určena dětem prvních až čtvrtých tříd.  Provoz družiny od 6:00 do 9.45 a od 11:30 do 17:00 hodin.

Děti jsou přihlášeny na zápisních lístcích, které mimo jiné obsahují spojení na rodiče

a informaci o odchodech a způsobu odchodů.

Po celou dobu provozu ŠD je zajištěn pitný režim.

 

ORGANIZACE  PROGRAMU  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

Ranní blokpříchod - 6.00 - 7.15
odchod - 7.40
Dopolední blok 8.00 - 9.40 (dělené vyučování - 1. třídy, plavání)
Odpolední blok11.40 - 13.30 - docházka, hygiena, oběd, aktivity v ŠD
13.30 - 15.00 - zájmové činnosti, pobyt venku, aktivity na hřišti nebo na terase školy
15.00 - 17.00 - aktivity v ŠD, aktivity na terase školy

 

INFORMACE  PRO  RODIČE

- Ranní příchod dětí do ŠD od 6.00 do 7.15 hodin.
  Telefon - ŠD přístavba 323 550 522
               
ŠD školička   725 515 855

- Odchod dětí z družiny se řídí záznamem na zápisním lístku a zápisníku ŠD.

Odchází-li dítě jinak, musí mít písemnou zprávu od rodičů v zápisníku ŠD, kde je uvedeno datum, čas odchodu, zda odchází samo či s doprovodem, podpis rodičů.

- Dítě nesmí bez dovolení a písemné omluvy opustit školní družinu.

- Dítě má vhodné převlečení (v podepsané igelitové tašce) pro pobyt venku.

Odchod dětí ze ŠD je po obědě do 13.30 hodin, dále pak je možné děti vyzvedávat od 15.00 - 16.55 hodin.

- Za hrubé či stále se opakující drobnější porušování režimu a kázně může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Poplatek za ŠD - 1000,- Kč za školní rok (úhrada do 24. srpna)
 

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy