Školní družina

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času.

Školní družinu na škole tvoří v současné době dvanáct oddělení. 

Šest oddělení je na hlavní budově, dalších šest je v objektu „Školička“ - pavilonu prvních tříd.

Děti z 1. ročníku budou v oddělení paní vychovatelek Ludmily Přibylové, Moniky Gorogové, Karolíny Škodové a Marcely Senftové. Všechna tato oddělení budou v 1. patře pavilonu 1. tříd (školička).

Druháci budou rozděleni do tří oddělení k paní vychovatelce Tschoplové, Enčevové a Motlové. Děti ze tříd 2. A, C najdete v přízemí školičky. Děti z 2. B v přístavbě hlavní budovy.

Žáci 3. a 4. ročníku budou chodit do družiny do přístavby hlavní budovy (pavilon 2. tříd). Věnovat se jim budou paní vychovatelky Priatková, Muráriková, Scholtzová, Kubíková a pan vychovatel Syrový.

Družina je určena dětem prvních až čtvrtých tříd.  Provoz družiny od 6:00 do 9.45 a od 11:30 do 17:00 hodin.

Děti jsou přihlášeny na zápisních lístcích, které mimo jiné obsahují spojení na rodiče

a informaci o odchodech a způsobu odchodů.

Po celou dobu provozu ŠD je zajištěn pitný režim.

 

ORGANIZACE  PROGRAMU  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

Ranní blokpříchod - 6.00 - 7.15
odchod - 7.40
Dopolední blok 8.00 - 9.40 (dělené vyučování - 1. třídy, plavání)
Odpolední blok11.40 - 13.30 - docházka, hygiena, oběd, aktivity v ŠD
13.30 - 15.00 - pobyt venku, aktivity na hřišti nebo na terase školy
15.00 - 17.00 - aktivity v ŠD, aktivity na terase školy

 

INFORMACE  PRO  RODIČE

- Ranní příchod dětí do ŠD od 6.00 do 7.15 hodin.
  Telefon - ŠD přístavba 323 550 522

- Odchod dětí z družiny se řídí záznamem na zápisním lístku a zápisníku ŠD.

Odchází-li dítě jinak, musí mít písemnou zprávu od rodičů v zápisníku ŠD, kde je uvedeno datum, čas odchodu, zda odchází samo či s doprovodem, podpis rodičů.

- Dítě nesmí bez dovolení a písemné omluvy opustit školní družinu.

- Dítě má vhodné převlečení (v podepsané igelitové tašce) pro pobyt venku.

- Odchod dětí ze ŠD je po obědě do 13.30 hodin, dále pak v 15.00 hodin a 16.55 hodin.

- Za hrubé či stále se opakující drobnější porušování režimu a kázně může být dítě ze ŠD vyloučeno.

 

Poplatek za ŠD - 1000,- Kč za školní rok (úhrada do 31. srpna)

Obsazení jednotlivých pracovišť ŠD

ŠKOLIČKA

 

 

1. oddělení

Monika Görögová

1.A + 1.D

2. oddělení

Ludmila Přibylová

1.C + 1.D

3. oddělení

Marcela Senftová

1.B + 1.D

4. oddělení

Bc. Markéta Motlová

2.C

5. oddělení

Lenka Tschöplová

2.A

11. oddělení

Karolína Škodová

1.E + 1.D

HLAVNÍ BUDOVA

 

 

6.   oddělení

Ilona Muráriková

3.A + 3.C

7.   oddělení

Bc. Miroslava Priatková

3.B + 3.D

8.   oddělení

Olga Kubíková

4.D + 4.E

9.   oddělení
12. oddělení
Jindřiška Enčevová
Aneta Scholtzová
2.B + 3.C
4.C + 3.C
10. odděleníPavel Syrový4.A + 4.B
www.zs-mpb.cz
Jméno:
Heslo:
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy