Login

Informace pro rodiče a žáky 2. stupně k nástupu do školy od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,


MŠMT umožňuje realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020.
Nepůjde o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Účast žáků je dobrovolná.

ORGANIZACE KONZULTACÍ ŽÁKŮ 2. STUPNĚ
od 8. 6. 2020 do 19. 6. 2020
Konzultace a třídnické hodiny budou pro každý ročník probíhat jednou týdně:
6. třídy v pondělí: 8:15 - 12:15
7. třídy v úterý: 8:15 - 12:15
8. třídy ve středu: 8:15 - 12:15
9. třídy ve čtvrtek: 8:15 - 12:15
pátek – individuální konzultace po domluvě dle potřeb vyučujících a žáků


Od 22.6 2020 do 25. 6. 2020
Budou probíhat pouze třídnické hodiny
6. a 9. třídy v pondělí: 8:15 – dle potřeby
7. třídy v úterý: 8:15 - dle potřeby

8. třídy ve středu: 8:15 - dle potřeby

Pátek 26.6. - rozdávání vysvědčení;       29. – 30. 6.  -  ředitelské dny

Rozvrh konzultačních hodin, třídnických hodin bude upřesněn dle počtu přihlášených žáků a s přihlédnutím k personálním a prostorovým možnostem školy. Na žáky mohou dohlížet při aktivitách i učitelé, kteří ve třídě neučí.

Konzultace budou probíhat v maximálním počtu 15 žáků – skupina může být složena ze žáků různých tříd daného ročníku (dle počtu přihlášených žáků).

V den nástupu k aktivitám přinesou žáci potvrzené a podepsané čestné prohlášení zákonných zástupců o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost, s datem podepsání ne starším jednoho dne.

Pokud si nemůžete čestné prohlášení vytisknout (ke stažení níže), je k dispozici u hlavního vchodu do školy.

K potvrzení zájmu o konzultace je nutné žáky přihlásit - do pondělí 1. 6. 2020.
POZDĚJI JIŽ NEBUDE MOŽNÉ ŽÁKA PŘIHLÁSIT.

STRAVOVÁNÍ PRO ŽÁKY BUDE ZAJIŠŤENO – školní jídelna, kiosek.

Žáci budou respektovat hygienická pravidla a pravidla chování stanovená v Doplňku ke školnímu řádu ze dne 7. 5. 2020.

V Neratovicích dne 1. 6. 2020

Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy