Login

Otevření škol pro žáky 1.stupně a 9.ročníku

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády ČR bude od 25. května umožněna osobní přítomnost žáků 1.stupně ve vyučování a od 11.května žáků 9. tříd ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Žáci budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15.

Obsahem výuky žáků 9.ročníku bude učivo z předmětů společné přijímací zkoušky, tedy z českého jazyka a matematiky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku. Obsahem výuky žáků 1.stupně bude český a anglický jazyk, matematika a po té naukové předměty.

Účast je dobrovolná. Podmínkou je ale vyplnění a odevzdání čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem, které žák odevzdá při svém prvním příchodu do školy. Formulář k vytištění je v příloze, případně (pokud nemáte tiskárnu) k vyzvednutí na stole u hlavního vchodu školy již tento týden. 

 Je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními – viz pokyn MŠMT ČR (zde na stránkách). Každý žák musí mít dvě roušky a sáček na roušku použitou. Pokud žák bude hygienická pravidla porušovat, může být z výuky vyloučen.

 Prosíme rodiče žáků 1.stupně, abyste třídním učitelům potvrdili,  zda vaše dítě bude do školy docházet. 

Děkujeme všem za skvělou spolupráci a těšíme se na další.

Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy