logotyp
Login

Principy distanční výuky

Obecné principy (závazné pro všechny)

 1. Distanční výuka je výuka na dálku různými nástroji. 
 2. Při distanční výuce pro celou třídu bude kombinována synchronní online výuka (pedagogický pracovník a žáci pracují v určené době prostřednictvím komunikační platformy) a asynchronní výuka (žáci individuálně plní zadané úkoly, tempo a čas si volí sami; pedagogický pracovník úkoly zkontroluje a poskytne žákům zpětnou vazbu). 
 3. Běžná (tj. prezenční) i dálková (tj. distanční) výuka je pro všechny žáky školy dle školského zákona povinná. Pokud se žák nemůže výuky zúčastnit, např. se zdravotních důvodů, omlouvá ho rodič běžným způsobem třídnímu učiteli do 3 dnů, jinak bude jeho účast na výuce vedena jako neomluvená dle aktuálního školního řádu
 4. Seznámení a nastavení rozvrhu a dalších pravidel probíhá v aplikaci Bakaláři - je to náš oficiální komunikační kanál a potřebujeme důkaz o tom, že seznámení a nastavení systému proběhlo.
 5. Přímá online výuka pomáhá ke stanovení denního pracovního rytmu a přispívá k zachování kontaktu mezi žáky a učitelem (a žáků mezi sebou).
 6. On-line výuka žáků bude probíhat převážně v prostředí Microsoft Teams. Rozvrh online výuky se může průběžně upravovat a měnit.
 7. Rodiče mohou s třídními učiteli komunikovat zaběhlým způsobem, nejčastěji emailem, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické žákovské knížky.
 8. Pokud žák nemá přístup na internet, musí se zapojit do distanční výuky jinou formou (např. osobním předáváním písemných úkolů). Organizaci s ním a s rodiči dohodne třídní učitel nebo učitel příslušného předmětu.
 9. Online výuka je organizována vzhledem k potřebám a současně i možnostem žáků a učitelů na základě předchozího průzkumu, který se uskutečnil v měsíci září.
 10. V případě dalších dotazů kontaktujte emailem své vyučující.
 11. Důkazy o vypracování zadaných úkolů odevzdávají žáci buď v elektronické nebo listinné podobě.
 12. Při distanční výuce učitel kombinuje hodnocení formativní, sumativní a sebehodnocení žáků. Žák dostává popisnou zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů. Zákonní zástupci jsou o hodnocení výsledků vzdělávání informování průběžně v prostředí Bakaláři (elektronická žákovská knížka), případně elektronickou korespondencí.
 13. Přístup k resetování hesel a tvorbě účtů mají následující učitelé: Bakaláři – jaroslav.brynda@zs-mpb.cz, Microsoft Teams – julie.kardova@zs-mpb.cz .

V Neratovicích dne 12.10.2020

                                                                               Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy