logotyp
Login

Provozní informace k prezenční výuce od 12. dubna 2021 a testování žáků + 6 PŘÍLOH + VIDEO - testování žáků

09.04. 2021

Vážení rodiče,
rád bych vás seznámil s organizačními opatřeními spojenými s nástupem žáků 1. stupně do školy na tzv. „rotační výuku“ a testováním žáků na Covid-19 od 12. dubna 2021.

Vzhledem k tomu, že s akcí tohoto druhu zatím nemáme zkušenosti a pokyny jsme obdrželi na poslední chvíli, je pravděpodobné, že organizační systém budeme ještě „dolaďovat“ průběžně podle zkušeností.

Začal bych zásadní informací. Veškerá tato naše opatření vycházejí z „manuálů, mimořádných opatření i opatření obecné povahy“ vydaných ministerstvem školství a zdravotnictví. V případě Vašeho zájmu je najdete v přílohách.
Tyto pokyny a doporučení jsme povinni respektovat. Systém jsme nastavili tak, abychom situaci organizačně zvládli a zároveň abychom udělali maximum pro zajištění zdraví našich dětí i pedagogů.

Rozdělení tříd do rotačního systému
Chápu a rozumím logickým požadavkům některých z vás, aby vaše děti (sourozenci) měly prezenční výuku ve stejném týdnu. Bohužel z mnoha důvodů nejsme schopni rotační výuku zorganizovat tak, aby systém byl určován podle požadavků každého z vás.


Informace k testování žáků ve škole
Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek na začátku první vyučovací hodiny ve třídách.
Žák, který nebude přítomen na společném testování, bude otestován neprodleně po příchodu do školy.
Testování proběhne dle pokynů jednotlivých vyučujících a dle metodiky – viz. video v příloze.
V případě pozitivního výsledku testu vyčká žák příchodu zákonného zástupce, se kterým opustí školu, rodič si své dítě odvede domů. Škola vystaví doklad o pozitivním výsledku testu, se kterým se žák dostaví na kontrolní PCR test. Škola musí pozitivní výsledek testu hlásit hygienické stanici, která určí další postup - termín PCR testu.

Bez výše zmíněného testování (s negativním výsledkem) není možné, aby se žák prezenční výuky ve škole účastnit.

Výjimku v povinnosti absolvovat antigenní test mají žáci,
1.) kteří prodělali onemocnění Covid-19. Tato výjimka platí po dobu 90 dnů od prvního RT-PCR test s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
2.) kteří se prokáží negativním výsledkem RT-PCR testu nebo negativním výsledkem POC antigenního testu provedeným na odběrovém místě, ne starším než 48 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Je vyloučeno, aby u dětí aplikoval test vyučující. Pedagogové nejsou kompetentní k provádění tohoto úkonu. Navíc ředitel nemá kompetenci provedení tohoto úkonu po vyučujících žádat. Proto je možná přítomnost zákonného zástupce, který jediný může v případě potřeby s testem svému dítěti pomoct.
V případě, že budete chtít svému dítěti pomoci s testováním, musíte si s sebou přinést jednorázové rukavice, respirátor a přezůvky nebo návleky na boty.

Při čtvrtečním testování je zásadní rozdíl.
V případě, že by měl žák pozitivní test ve čtvrtek, odchází do karantény kromě samotného žáka i všichni ostatní žáci jeho třídy. Škola musí kontaktovat hygienickou stanici a sdělit jim tuto skutečnost.
V případě odchodu celé třídy do karantény nebudou žáci mít možnost se v tento den naobědvat ve škole. Rodiče budou mít možnost odebrat si zaplacený oběd svého dítěte ze školní jídelny.
Pokud nastane situace, že je výsledek testu nečitelný/chybný, musí se test opakovat, přičemž chybný výsledek bude statisticky zaznamenán.

Provoz školní družiny
Zatím nejsme z organizačních důvodů schopni zabezpečit provoz ranní družiny.
Vychovatelky si budou děti přebírat po skončení vyučování a ŠD bude do 17 hodin.

Děti zdravotníků a pracovníků IZS
O děti zdravotníků a pracovníků IZS se v týdnu, kdy ve třídě jejich dítěte bude probíhat distanční forma výuky, v případě zájmu pochopitelně postaráme. Mohou být i v odpolední družině. Tyto děti budou v tomto týdnu pracovat pod dohledem pedagogického pracovníka na online výuce.

Vážení rodiče,
Chtěli bychom Vás požádat o vstřícnost a dodržování všech dosud platných hygienických opatření – dodržování rozestupů, nošení respirátorů, používání dezinfekčních prostředků a neshlukování se v blízkosti školy.
Věříme, že tuto nelehkou situaci společnými silami úspěšně zvládneme.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obracejte na třídní učitele vašich dětí.

Děkuji za pochopení!
Mgr. Jaroslav Kužel, ředitel školy

PŘÍLOHY:
Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021
Manuál k provozu škol
Manuál - testování - duben 2021
soubor-mimoradne opatreni-281
soubor-mimoradne opatreni-282
soubor-mimoradne opatreni-285
TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - VIDEO

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 111
 • image 110
 • image 58

Created by © 2013 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy