Výchovné poradenství

Individuální výchovný program, řešení rizikového chování

Od 1. září 2014 bude ve škole zavedena nová forma spolupráce školy s rodinou.

Cílem Individuálního výchovného programu (IVýP) je odstranit rizikové chování žáka

a předejít tak důsledkům tohoto chování. Tato forma spolupráce dává prostor pro setkání

a vzájemnou komunikaci – žák, škola, zákonný zástupce – při řešení problému.

Řešení rizikového chování žáka:

- pohovor se žákem

- pohovor s žákem a zákonným zástupcem

- IVýP – dle metodického doporučení MŠMT, prosinec 2013

- výchovná komise

- v případě nezájmu rodičů spolupráce s OSPOD, Policií ČR a jiné

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - ZDEPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - ZDE
Školní poradenské pracoviště


Mgr. Jaroslava Šafářová  - speciální pedagog

Mgr. Lenka Havlíková – speciální pedagog

 

Školní speciální pedagog poskytuje pro rodiče a zákonné zástupce tyto služby:

- pomoc pro rodiče dětí, které jsou ohrožené školním neúspěchem – co je potřeba udělat, kam se obrátit, jak postupovat

- konzultace zprávy z PPP, informace o dalším postupu

- primární speciálně pedagogické poradenství

 

Kontakty:

jaroslava.safarova@zs-mpb.cz, 315682068

lenka.havlikova@zs-mpb.cz, 315682068

 

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny hlavní budova:

                        Mgr. J. Šafářová      Mgr. L. Havlíková

Pondělí:             14:15 - 15:00      7:00 – 7:45
Úterý:                 13:30 - 15:00      13:00 – 13:45
Středa:               13:30 - 15:00      7:00 – 7:45
Čtvrtek:                ----------            13:15 – 14:00
Pátek:                  7:00 - 7:45       

Konzultace na školičce ve středu nebo dle dohody.      

Doporučujeme předchozí potvrzení termínu e-mailem.

www.zs-mpb.cz
Login
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy