logotyp
Login

Školní družina - ORGANIZACE, PROVOZ A ŘÁD

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času.

 Družina je určena dětem prvních až čtvrtých tříd.  Provoz družiny od 6:00 do 9.45 a od 11:30 do 17:00 hodin.

Děti jsou přihlášeny na zápisních lístcích, které mimo jiné obsahují spojení na rodiče a informaci o odchodech a způsobu odchodů.

Po celou dobu provozu ŠD je zajištěn pitný režim.

 ORGANIZACE  PROGRAMU  VE  ŠKOLNÍ  DRUŽINĚ

Ranní blokpříchod - 6.00 - 7.15
odchod - 7.40
Dopolední blok 8.00 - 9.40 (dělené vyučování - 1. třídy, plavání)
Odpolední blok11.40 - 13.30 - docházka, hygiena, oběd, aktivity v ŠD
13.30 - 15.00 - zájmové činnosti, pobyt venku, aktivity na hřišti nebo na terase školy
15.00 - 17.00 - aktivity v ŠD, aktivity na terase školy

 

INFORMACE  PRO  RODIČE

- Ranní příchod dětí do ŠD od 6.00 do 7.15 hodin.
  Telefon - ŠD budova 323 550 515
               
ŠD školička   725 515 855

 

Vnitřní řád školní družiny

 

- Děti používají jednotné oslovení „ paní vychovatelko - pane vychovateli“.

- Ranní příchod dětí je od 6.00 do 7.15 hodin.

- Děti jsou povinny se při vstupu do budovy v určených šatnách přezouvat.

- V 7.40 hodin jsou děti odváděny do tříd.

- Návrat dětí do ŠD se řídí jejich rozvrhem. TU je předávají vychovatelům ŠD.

- Odchod dětí ze ŠD se řídí záznamem na zápisním lístku. Odchází-li dítě jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí mít písemnou zprávu od rodičů na uvolňovacím formuláři, kde je uvedeno datum, čas odchodu a podpis rodičů (formulář je na stránkách školy i zápisníku školní družiny).

- Docházka přihlášených dětí je povinná, vychovatelé ji denně kontrolují. Dítě nesmí bez dovolení a písemné omluvy opustit školní družinu.

- Děti chodí do ŠD oblečeny a obuty tak, aby byly připraveny provozovat zájmovou činnost v přírodě, stejně jako tvořivou práci v budově školy. Své věci musí mít řádně označeny.

- Příprava na vyučování může být zařazována až po 15. hodině.

- Odchod dětí ze ŠD je po obědě do 13.30 hodin, dále pak v 15.00 hodin.

- Odhlášení obědů si rodiče zajišťují sami na emailu jana.svobodova@zs-mpb.cz nebo telefonních číslech 315 68 20 69 (záznamník).

- Provoz ŠD o vedlejších prázdninách se řídí počtem přihlášených dětí. Zájem vyplnit nejpozději 14 dní před samotnými prázdninami (zadní strana notýsku).

- Má-li dítě zdravotní či jiné problémy, jsou rodiče povinni o tomto informovat vychovatele.

- Za hrubé či stálé se opakující drobnější porušování režimu a kázně může být dítě ze ŠD vyloučeno.

- Odchod dětí ze ŠD je po obědě do 13.30 hodin, dále pak je možné děti vyzvedávat od 15.00 - 16.55 hodin.

 

Poplatek za ŠD - 2000,- Kč za školní rok (úhrada předem do 30. června - před začátkem nového školního roku).

Zpět na hlavní výpis

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy