logotyp
Login

Zápis z jednání školské rady 25. 4. 2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ING. M.PLESINGERA - BOŽINOVA NERATOVICE

dne 25. dubna 2016

Přítomni: Fialová, Štěrba, Černý, Kořanová, Kučerová, Melicharová, Dolečková, Střížková, Soukupová, Hvězdová, Gorogová, Štráchalová

Host: ředitel školy J. Kužel

Program:

1. Zahájení

Zapisovatelem byla zvolena K.Kořanová

2. ŠR projednala schválený rozpočet pro rok 2016. Rozpočet od zřizovatele je v podobné výši jako loni.

3. Informace o transformaci Klubu rodičů a přátel školy při II. ZŠ na Sdružení rodičů při Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, z.s.

Rozpočet SR je čerpán dle odhlasované verze zástupci rodičů.

4. Dle vzorového školního řádu vydaného MŠMT, byl přepracován Školní řád.

Členové školské rady schválili novou verzi všemi hlasy.

5. Výsledky zápisu do 1. tříd

K zápisu přišlo 113 dětí. Nastoupí jich cca 85, nyní se vyřizují odklady školní docházky.

6. Investiční akce

Na letošní rok plánuje zřizovatel pouze opravu překladu nad vstupem do tělocvičny.

Opakovaně škola žádá o vybudování parkoviště pod tělocvičnou. Poukazujeme na špatný stav podlah ve „školičce“ a nevyhovující stav oken v přístavbě školy a na východní straně budovy.

Budou vypsána výběrová řízení na malířské a elektro práce.

7. Spolupráce s dánskou školou ve Farumu.

Probíhá výměna žákovských profilů, navazování osobních kontaktů.Webové stránky školy jsou v některých částech překládány do AJ. Děti zpracovávají prezentaci o J. A. Komenském a Karlu IV., které budou zaslány do Dánska.

8. Informace o projektu Skutečně zdravá škola.

 • Ochutnávka pro rodiče
 • Akce „zdravé devítky“
 • Natáčení videoklipu k propagaci projektu
 • Účast na festivalu o jídle
 • Měření množství soli při přípravě pokrmů „Solme s rozumem“
 • Přednášky

9. Informace o personální situaci

10. Informace o žákovském parlamentu.

11. Závěr

Zapsala: Kateřina Kořanová

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy