Login

O škole - ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Naše škola má v Neratovicích již dlouholetou tradici – vyučování bylo zahájeno v roce 1961.
Čestný oficiální název – Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice, škole udělilo MŠMT ČR k 1.9.2008. Došlo tak k přejmenování z původního názvu Základní škola Neratovice, Školní 900, okres Mělník.

Jsme plně organizovanou základní školou s 1. i 2. stupněm.

V naší základní škole je realizován školní vzdělávací program s názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT- ŠKOLA PRO VŠECHNY“, ve kterém bychom chtěli:
- učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře využitelné a uplatnitelné v každodenním životě
- důsledně vést žáky školy ke slušnému chování a vystupování jako základu chování v jejich dalším životě
- naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, a nikoliv od toho, aby se porušovala.
- při výuce důsledně vycházet z mateřského jazyka
- položit důraz na výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický
- vést žáky k ovládnutí a využití informačních technologií, podporovat používání počítačů v různých vyučovacích předmětech
- věnovat stejnou péči dětem nadaným i těm, které mají jakýkoliv handicap
- nepreferovat pouze intelektuální nadání, ale dát možnost vyniknout i dětem s jiným nadáním – například hudebním, pohybovým, manuálním, výtvarným, atd., a pro tyto děti zajistit jejich vyžití a zapojení formou školní i mimoškolní činnosti – soutěže, kroužky, přehlídky, výstavy, akademie, atd.

Stručná charakteristika ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova:
• umístění školy v klidné části městského sídliště, velký pozemek osázený zelení
• zastávka MHD před školou, další zastávka autobusů v blízkosti školy
• samostatná budova pro 1.třídy
• dvě školní tělocvičny a venkovní hřiště s umělým povrchem
• učebna výpočetní techniky, Internet a e-mail pro žáky i pedagogy
• 11 oddělení školní družiny
• servisní služby – odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny přímo v budově školy, školní kiosek
- odborné pracovny: 2 učebny výpočetní techniky, přírodopisu, chemie, fyziky, hudební výchovy, cizích jazyků, pracovního vyučování, cvičná kuchyňka
- všechny odborné učebny, 1. a 2.třídy a některé další třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi
- žákovská knihovna
- na druhém stupni vždy jedna třída školy v ročníku se sportovním zaměřením – na základě výběrových zkoušek
- pravidelné lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd
- výjezdy do německy a anglicky mluvících zemí
- jsme jednou ze základních škol na území Středočeského kraje, které zajišťují bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění do základního vzdělávání žáků, kteří jsou dětmi osob s jinou státní příslušností (- výuka češtiny pro žáky – cizince )
- sportovní kurzy pro třídy se sportovním zaměřením
www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy