logotyp
Login

ŠVP


V naší škole je realizován školní vzdělávací program  s názvem  „ŠKOLA PRO ŽIVOT- ŠKOLA PRO VŠECHNY“, ve kterém bychom chtěli:

- učit žáky takovým znalostem a dovednostem, které budou dobře využitelné a uplatnitelné v každodenním životě

- důsledně vést žáky ke slušnému chování a vystupování jako základu chování v jejich dalším životě

- naučit žáky zásadě, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala, a nikoliv od toho, aby se porušovala.

- při výuce důsledně vycházet z mateřského jazyka

- položit důraz na výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický

- vést žáky k ovládnutí a využití informačních technologií, podporovat používání počítačů v různých vyučovacích předmětech

- věnovat stejnou péči dětem nadaným i těm, které mají jakýkoliv handicap

- nepreferovat pouze intelektuální nadání, ale dát možnost vyniknout i dětem s jiným nadáním – například hudebním, pohybovým, manuálním, výtvarným, atd., a pro tyto děti zajistit jejich vyžití a zapojení formou školní i mimoškolní činnosti – soutěže, kroužky, přehlídky, výstavy, akademie, atd.

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy