logotyp
Login

Výchovné poradenství

Individuální výchovný program, řešení rizikového chování

Od 1. září 2014 je ve škole zavedena nová forma spolupráce školy s rodinou.

Cílem Individuálního výchovného programu (IVýP) je odstranit rizikové chování žáka

a předejít tak důsledkům tohoto chování. Tato forma spolupráce dává prostor pro setkání

a vzájemnou komunikaci – žák, škola, zákonný zástupce – při řešení problému.

Řešení rizikového chování žáka:

- pohovor se žákem

- pohovor s žákem a zákonným zástupcem

- IVýP – dle metodického doporučení MŠMT, prosinec 2013

- výchovná komise

- v případě nezájmu rodičů spolupráce s OSPOD, Policií ČR a jiné

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy