logotyp
Login

Zápis z jednání školské rady 5. 10. 2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ ING. M.PLESINGERA - BOŽINOVA NERATOVICE
dne 5. října 2015

Přítomni: Fialová, Štěrba, Černý, Kořanová, Kučerová, Melicharová, Dolečková, Střížková, Soukupová, Hvězdová
Omluveni: Görögová
Host: ředitel školy J. Kužel
Program:

1. Zahájení

Zapisovatelem byla zvolena K.Kořanová
 
2. Volba předsedy

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Jaroslava Soukupová

3. Volba místopředsedy

Místopředsedkyní školské rady byla zvolena paní Radka Hvězdová

4. Dovolba člena

V této době probíhá dovolba člena školské rady z řad rodičů.
 
5. Aktuální situace – zpráva ředitele školy

Proběhlé rekonstrukce: Zateplení „školičky“
Oprava přístřešků nad vchody do „školičky“
Oprava přístupové cesty do „školičky“
Oprava sociálního zařízení v přízemí hlavní budovy
Oprava zalévání školního pozemku
Stavba skladu nářadí – nevyhovující statika
Zateplení venkovních dveří na hřiště
Dlažba do přístavby
Výměna svítidel 2. patro
Malířské, zámečnické a elektroopravy
Personální obměna – 8 nových kolegů

Projekty a dotace:  
Rozvoj čtenářství – výzva č.5
Technické vzdělávání – výzva č.57
Podpora zabezpečení – zamítnuto
Vytvoření společensky účelného místa – vrátný
Skutečně zdravá škola

Inspekce:            
1. Matematická gramotno
2. SPU a integrace
3. PIRLS – čtenářská gramotnost
 
6. Návrh rozpočtu pro rok 2016

- na stejné úrovni jako loni
- nutno obnovit zařízení školní jídelny
 
7. Výroční zpráva

Členové školské rady schválili výroční zprávu za loňský školní rok.
               
8. Příspěvek sdružení rodičů

Byl schválen v nezměněné částce 250,- Kč na žáka. Platí nejvýše 2 děti z rodiny.
 
9. Informace o žákovském parlamentu.
 
10. Závěr
 
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Kořanová
Zápis ověřil: Mgr. František Štěrba

Zpět na hlavní výpis

www.zs-mpb.cz
PRO RODIČE
FOTOGALERIE
KONTAKT
NAPIŠTE NÁM
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy