logotyp
Login

Ze schůzek Žákovského parlamentu 2019/2020

Schůzka 3. 2. 2020

Účast: 4. A, B, C, 5. A, C, 6. A, 6. E, 7. A
Řešení:
příprava mezinárodního dne
-   do 7. 2. návrhy zemí a typických jídel – z nich vybereme jednu
-   17. 2. schůzka na teoretickou přípravu (země, jídlo, ingredience), doprovodný program
-   24. 2. ochutnávky, soutěž „Hádej, která země bude“
-   25. 2. by proběhl mezinárodní den vybrané země (zapojení učitelů i ostatních žáků) 

návrhy exkurzí – 9. B jediná přinesla, odhlasuje si pořadí do příští schůzky

Zapojíme se do projektu Špačkoš? Zjistit do 7. 2.

7. 2. nahlásit, kdo vytvoří nápisy k ořezávátkům (ty pak do 17. 2. hotové) – zatím Mia, Violka (6., 7.), Adam, Honza (4.)

DALŠÍ SCHŮZKA 17. 2.

 

Schůzka 20. 1. 2020
Účast: 4. A, B, C, 5. A, C, 6. A, D, E, 7. A, 8. B, 9. B
Z dění:
- zhodnocení akcí (barevný týden, jídlo na přání)
- třídění – návrhy: nezjištěno, neřešili, nepřipraveno
- Síť bez sítě – podoba domluvena, místo – návrh schody do šatny

Úkoly na příště:
-   třídění

-   síť bez sítě – návrhy dalších míst
-   návrhy na třídní exkurze
-   
dobrovolníci – sepsat krátké články o akcích, které proběhly / proběhnou


6. 1. 2020
Je tu: 5. A, 5. C, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 9. B :-)
Z dění:
1) Barevný týden (13. 1. – 17. 1.) – focení tříd v rámci třídy (TU), hromadné bude vyhlášeno rozhlasem
2) 17. 1. jídlo dle výběru dětí
3) Chceme třídit, je to potřeba? Zástupci parlamentu mají za úkol vytvořit třídící kampaň (plakáty, co kam) Třídy a učitelé mohou pomoci.
4) „Sociální síť bez sítě“ – „Zná někdo z vás odpověď na mou otázku?“

Měli byste zájem vytvořit „nástěnku“ pro otázky, na které neznáte odpověď a doufáte, že vám někdo ze školy odpoví?

Příští schůzka 20. 1. 2020


ZASEDÁNÍ 16. 12. 2019

TŘÍDY, KTERÉ BYLY NA SCHŮZCE: 4. B, 5. A, 5. C, 6. B, C, D, E 7. A, B, C, D. 9. B, D.

Co jsme probírali:
-
shrnutí činnosti od tohoto září
- připomenutí odvozu hraček pro dětské domovy (Violka, Eliška)
- hra na utužení kolektivu

Nové návrhy ze stran žáků:
- nové florbalové hole


Zasedání 2. 12. 2019

Nepřítomné třídy: 4. D, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D.
Omluvena 9. A.

Akce:
jídla dle vlastního výběru - třídní hlasování (oběd č. 1, oběd č. 2) do čtvrtka do 10:00 odevzdat koordinátorkám (2. třídy na starost Krejčiřík, 3. třídy na starost Hrazdil – rozdat jim papíry, TU pak po hlasování odevzdají)

Zájem o ping-pong nezjištěn.

Zájem o večírek 9. tříd nezjištěn. Čas se krátí, pokud budete chtít něco pořádat, musíte zjistit závazné počty do konce tohoto týdne (6. 12. 2019). 

Prosinec – měsíc dobrých skutků: odhlasována pomoc dětským domovům (hračky, plyšáky)
- hračky a plyšáky: azylový dům Mělník, Kralupy nad Vltavou, dětské centrum + dětský domov Mladá Boleslav
- pouze hračky: Milovice 
- co je potřeba zařídit před akcí:

• domluva s panem ředitelem - koordinátoři
• rozhlas – Viola návrh na úterý
• propagace – plakát Zambojová (nadpis, co chceme, o co jde, od-do, kam to půjde,..), návrh na úterý
• vybírání věcí – před ředitelnou, velká přestávka od 9. 12. do 13. 12. (rozpis služeb)
• Viola s dědou a Terkou odvoz 17. 12. 2019 ???

Nové návrhy ze stran žáků:
nic

Zasedání 8. 11. 2019
 

nepřítomné třídy: 4. D, 6. C, 7. C, 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. B

TŘÍDY, KTERÉ NEBUDOU MÍT SVÉ ZÁSTUPCE NA PARLAMENTU, NEBUDOU INFORMOVÁNY O PLÁNOVANÝCH AKCÍCH.
Toto je výhoda dobrovolníků na setkáních.

Akce:
20. 11. Den bez mobilu (bližší informace na stránkách Hrdá škola https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola)
- celý den ve škole je telefon doma/ve škole vypnutý po celý den ve skříni/vypnutý u TU
Prosinec – měsíc dobrých skutků
- Popřemýšlet se třídou, zda pomůžeme dětem, zvířatům či seniorům

Návrhy z pléna:
Ping-pong turnaj – celá škola (zájem zjišťují zástupci 5. B a 6. tř.)
fotky v jídelníčku – bude řešeno se Skutečně zdravou devítkou
rozvrh tříd v bakalářích a před učebnami
Den s plyšáky, karneval/neobvyklé oblečení (apríl) – 2. pololetí
Vánoční večírek pro 9. ročníky (a další žáky)
 
Zasedání 4. 11. 2019

nepřítomné třídy:
4. D, 7. D, 8. B, 8. C
Akce Halloween ve škole
- úterý 5. 11. 2019, 16:30-18:30, akci připravují žáci 5. C (stezka odvahy, dýně, …)
- zodpovědné osoby na místě: kolegyně Kunešová a Rybovičová
- seznam účastníků (47 žáků, 3. - 6. třídy) i pomocníků (13 žáků, 7. - 9. ročníky) jsou již sepsané, nikdo jiný se neúčastní, seznamy mají dívky v 5. C
- Žáci se sejdou před hlavním vchodem, kde si je vyzvednou dohlížející vyučující, odvedou je venkovní brankou přes hřiště do pavilonu (nepoužíváte učebny ani kuchyňku) – Přezuvky mají všichni s sebou, do šaten nikdo nejde!
- Nevstupujete na rozbitou venkovní třídu.

Dotazy z pléna:
nefunkční topení – 9. B, 9. D
žaluzie nejdou otáčet – 9. B

Další témata:
20. 11. Den bez mobilu (bližší informace na stránkách Hrdá škola https://schoolsunited.cz/projekt-hrda-skola)
- celý den ve škole je telefon minimálně vypnutý a nezapínám ho
- domluvit se ve třídě, zda budeme držet den, jakým způsobem (mobily ve skřínce, v krabici u TU, …)

Prosinec – měsíc dobrých skutků
- popřemýšlet se třídou, zda je někomu potřeba pomoci a jak

Zasedání 14. 10. 2019

Volby do jednotlivých funkcí

Předseda: Opletal 9. B
Zástupce: Vobrubová 9. D
Informátor: Štangler 4. A, Monse 8. C
Nástěnkář: Krajčová 7. A, Kotlanová 8. B
Finančník: Dostál 6. E, Putimtsev 9. D
Designér: Vokáčová 4. A, Bicanová 4. B, Bílá 4. C, Jandusová 7. A
Pořadatel akcí: Uher 5. B, Miholová 7. B

Návrhy ze stran žáků:

Výuka
čekání na odpolední výuku v zimě uvnitř školy – Anna Vobrubová zjistí zájem ostatních (NEZJISTILA)

Vybavení
Okna- toalety v přízemí- bude v nejbližší době zabarveno
hodiny ve všech třídách - Adéla Hiršová zjistí, kde chybí (chyběla) – DODALA SEZNAM POZDĚJI, HODINY ZAKOUPENY
beachvolejbalové hřiště – Sára (6. tř.) zjistí rozměry, cenu, firmu - BOHUŽEL NENÍ PROSTOR
toaletní papír lepší kvality a do každé kabinky- HLEDÁME ŘEŠENÍ (VANDALISMUS)

Akce – info na nástěnce parlamentu
školní mikiny (450,-Kč) a trička (250,-Kč) od příštího týdne

19. 10. celorepublikové sázení stromů Lesy ČR

nepřítomné třídy:
6. B, 6. C, 6. D, 7. C, 8. A, 8. D, 9. A
 

Zasedání 30. 9. 2019

Návrhy ze stran žáků:

Výuka
maximálně 2-3 testy za jeden den (přehled v bakalářích) – PORADA 2. STUPNĚ – DLE JEDNOTLIVÝCH VYUČUJÍCÍCH
čekání na odpolední výuku v zimě uvnitř školy – Anna Vobrubová zjistí zájem ostatních

školní řád
- pohyb po škole o přestávkách
                 - přečetli jsme si řád na stránkách školy
                  „ 4. 4. 8. Během malých přestávek žáci bezdůvodně neopouštějí učebnu - zdržují se ve třídách dle stanoveného rozvrhu učeben nebo pokynu učitele a v přilehlých chodbách – vždy výhradně v rámci příslušného poschodí budovy. Při přechodu z poschodí do poschodí (mimo přesuny do učeben dle rozvrhu hodin a učeben) si žák vyžádá souhlas pedagogického dohledu. O velké přestávce po 2. a 4. vyučovací hodině se ukázněně pohybují v prostorách školy. 4. 4. 9. O velké přestávce se žáci mohou pohybovat ve vnitřním prostoru školní budovy. Do jiných kmenových tříd nevstupují. Vstup do některých učeben je povolen pouze za přítomnosti pedagogického pracovníka (např. učebny výpočetní techniky, jazykové učebny, učebna přírodopisu, chemie, kuchyňka, tělocvična, učebna hudební výchovy).“
 
Vybavení
hodiny ve všech třídách - Adéla Hiršová zjistí, kde chybí - cena?
beachvolejbalové hřiště – Sára (6. tř.) zjistí rozměry, cenu, firmu - prostor?
toaletní papír lepší kvality a do každé kabinky
nové startovací bloky?
 
Akce – info na nástěnce parlamentu
7. 10. Podzimní mandala míru
15. 10. Suit up den
 
nepřítomné třídy:
8. C, 8. D


Zasedání 16. 9. 2019

1)      Seznámení, neúčast 7. B, 8. A, 8. B, 8. D.
2)      Volba jména parlamentu: odhlasováno Úžasňáci.
3)      Volba loga školy a barev triček a mikin.
4)      Zadán úkol založit emailovou adresu školního parlamentu.

Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice

Školní 900
Neratovice
277 11

Telefon :
+420 315 682 068

IČO: 49516256
E-mail: info@zs-mpb.cz
Www: www.zs-mpb.cz
ID datové schránky: 3s3ja88
ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova, Neratovice
 • image 111
 • image 110
 • image 106
 • image 104
 • image 103
 • image 101
 • image 98
 • image 95
 • image 94
 • image 93
 • image 91
 • image 87
 • image 85
 • image 84
 • image 81
 • image 75
 • image 58

Created by © 2013 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy